top of page

Tillgänglighetsredogörelse

ma-foto försöker att göra sidan tillgänglig även för de med funktionsvariation. Det är ett ständigt arbete som hela tiden kan förbättras och utvecklas. För tillfället har sidan en AA Nivå.

Tillgänglighetsanalys för ma-foto
Detta är ett tillgänglighetsmeddelande från ma-foto. Överensstämmelsestatus Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definierar krav för designers och utvecklare att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Den definierar tre nivåer av överensstämmelse: nivå A, nivå AA och nivå AAA. ma-foto överensstämmer delvis med WCAG 2.1 nivå AA. Delvis överensstämmande innebär att vissa delar av innehållet inte helt överensstämmer med tillgänglighetsstandarden.
 
Respons Vi välkomnar din feedback om tillgängligheten av ma-foto. Meddela oss om du stöter på tillgänglighetshinder på ma-foto: E-post: mafoto.net@gmail.com @mafoto.se

bottom of page