Taking him home

Är en session om det naturliga och fantastiska i att vara människa och kvinna och att föda liv. Idén kommer från modellen själv och handlar om att gå tillbaka, gå hem till sina naturliga instinkter och att förbereda sig för det absolut största, att föda liv.