Banner, logga, ma-foto, instagram, facebook, social medias

Alla bilder jag fotograferar äger jag som upphovsman och får i stort sett använda hur jag vill förutom i marknadsföring/försäljning. I stort sett har samtliga bilder som ma-foto tar ett konstnärligt/dokumentärt syfte och ett samtycke kan vara att föredra för både din och min skull. Samtycke från modell/personer måste ske för publicering i marknadssyfte/försäljning. Vill du äga rättigheterna till dina bilder kan ett separat kontrakt skrivas och en ersättning kommer att krävas. 

Självklart är det faktum att du står framför min kamera och poserar även det ett slags samtycke och ett muntligt avtal är också ett avtal, men ett begränsat sådant (all publicering är laglig förutom i kränkande syfte och i marknadsföringssyfte). När du finns på ett samtycke och blir publicerad på t.ex. Instagram i en reklamsnutt gäller även deras policy vilket betyder att du som kund bör vara insatt i även deras policy. Har du frågor och funderingar så kontakta mig.

 

Här nedan ser du mitt samtycke, som du även kan ladda hem.    

Hur jag kan använder bilder eller filmer

När jag använder en bild eller film kan den hamna i liknande situationer som nedan.

 

  • På webbplatsen www.ma-foto.net

  • På sociala medier som Facebook och Instagram (Fb: mafotostudios Ins: mafoto.se)

  • På trycksaker i relation till må-foto som t.ex. visitkort, reklambilder, utställningar, fotoböcker osv.

  • I bildspel på t.ex. youtube som visar må-fotos verksamhet.

  • I en rad olika fotoappar i syfte att sprida må-fotos bilder som t.ex. 500px, flickr, Tumblr, EyeEm, Gurushots och liknande.

  • Hos eventuella uppdragsgivare.

  • Du kan även hamna på sidor för bildförsäljning men oftast får du en enskild förfrågan vid sådana tillfällen. Exempelsidor är: Mostphotos, Twenty20 och AdobeStock.   

 

Bildurval

Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras. Ett flertal bilder redigeras men önskar du fler redigerade bilder tillkommer en kostnad enligt hemsidans information.   

 

Dina användarrättigheter

I samtycket ingår rätten att använda bilderna för privat bruk. Om bilderna används i sociala medier krävs fotografens samtycke och namnangivelse. Ska bilderna användas i andra sammanhang än privata ska kunden kontakta fotografen för att komma överens om den utökade användningen som kan medföra ytterligare debitering.

 

OTILLÅTEN ANVÄNDNING: Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bilder utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta pris tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, dvs 100% påslag. 

 

Avpublicera bilder

Vill du att vi tar bort din bild eller film från platser där den används av mig? Kom ihåg att kontrakten är bundna till olika tillfällen och du kan därmed inte räkna med att bilder från alla tillfällen tas bort automatiskt. Ange vilket tillfälle det gäller och kontakta mig på mafoto.net@gmail.com


Avpublicera bilder på sociala medier

Tänk på att även om jag tar bort en bild eller film så kan den ha delats och spridits på annat sätt, och att jag kan därmed inte garantera att den är helt borttagen.

 

Information om dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta hur dina uppgifter behandlas. Du har rätt att gratis, vid ett tillfälle, få en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar. Om du vill ha fler kopior kan du behöva betala en avgift. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

* Förtydligande angående ålder: När det gäller barn under 13 år bör alltid vårdnadshavarens samtycke inhämtas. Barn över 16 år har en viss rättshandlingsförmåga och kan till exempel disponera sin egen arbetsinkomst. De bör som regel också själva kunna ge ett giltigt samtycke till behandling av personuppgifter. För barn mellan 13 och 16 år får det bedömas i varje enskilt fall om barnet kan anses ha förmåga att själv förstå konsekvenserna av ett samtycke. Faktorer som kan ligga till grund för bedömningen är till exempel hur pass känsliga uppgifterna är, vilka syften uppgifterna ska användas för, hur länge de ska sparas och barnets ålder.

 

 

Källa: www.datainspektionen.se