FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); });
 

Med kameran som verktyg; Att respektera våra kroppar.

Mitt namn är Lina Fredriksson och jag driver instagramkontot Kroppsarkivet. Som konstnär och fotograf vill jag bidra till en mer hälsosam syn på kroppen och att ge den respekten den förtjänar. Även om det givetvis alltid har funnits någon typ av ideal i hur man ska vara eller ser ut så har det aldrig enligt mig varit så påtagligt som nu. Att dagligen skrolla i perfekta flöden, se perfekta liv och kroppar påverkar hur vi betraktar och behandlar oss själva. Jag tror att vi många gånger är medvetna om att det vi ser på sociala medier inte är verkligheten men ändå frestas vi så mycket av iden att ha någonting eller vara på ett visst sätt att vi köper illusionen, och sedan själva bidrar till den. Baksidan av detta är att vi undermedvetet intalar oss själva att livet, situationen eller kroppen vi har inte är bra nog. När man bryter ner det så är det lätt att förstå hur detta landar i psykisk ohälsa och en komplicerad relation med sig själv och sin kropp. För några månader sedan valde jag att börja med ett projekt där jag fotar kvinnokroppar. Varför just kvinnokroppar? Jo, för att jag lever med en kvinnokropp och i allra högsta grad är medveten om de många motsägelsefulla normer kring kvinnors kroppar, de många etiketterna och osäkerheten i att få ha monopol på sin egen kropp, för att bara nämna några. Vid en första anblick kan man nog utesluta mitt arbete som naket, provocerande och onödigt, vem har inte sett en naken kvinna förut... Men vad jag hoppas kommer fram är att mina foton innebär mycket mer än så. Det är inte bara nakenhet som i avsaknaden av kläder, utan en nakenhet till individen jag fotar. Det finns inga filter, inget smink och inga krav. Min studio är helt enkelt en plats där man kan få vara den man är och se ut som man ser ut. Vi är generellt väldigt kritiska mot oss själva och våra kroppar och det kan vara en nyttig erfarenhet att låta någon annan porträttera sin kropp utan att döma den. Mina fotograferingar innebär att få jobba med självkänsla, självförtroende och att respektera sin kropp. Nakenhet är tabubelagt, skuldbelagt och väldigt laddat för många och starkt förknippat med sex och sexualitet. Många bilder på kvinnor hamnar också i någon slags "gråzon" där posering, komposition och uttryck ger undertext av sex eller lust. Om det är målet med bilden ska man givetvis ha friheten till det men i många fall tror jag det händer omedvetet på grund av den roll kvinnans kropp har haft genom historien. "Nakenhet är inte fult. Nakenhet är inte sexuellt. Det är vad vi tänker om nakenhet som gör det sexuellt. Det är vad vi tycker om kroppar och deras värde som gör att det fult." Mitt mål är att skapa verk med en stor representation med fler typer av kroppar vilket genererar realism i våra flöden. Vad som också är ett mål och som ligger mig mycket varmt om hjärtat är att porträttera den kvinnliga kroppen utan sexuella anspelningar. "Mindre kommentarer, mindre åsikter och mindre etiketter" Mer bilder och texter finns att hitta på Kroppsarkivet på instagram!

Med kameran som verktyg; Att respektera våra kroppar.