FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); });
 
Fotografier ma-foto

Syftet med samtliga fotosessioner på denna sida är att visa mångfalden och det naturliga i såväl kroppsformer och ålder som kulturell bakgrund, sexuell läggning eller kön. Män som kvinnor och allt där emellan är välkomna att kontakta fotograf Mattias för en eventuell medverkan. Som jag redan nämnt så främjar jag amatörer, nybörjare och vanligt folk.

En annan viktig sak som jag vill ska synas eller finnas hädanefter i mina samtliga sessioner är personen i bilden. Ju mer du är bekväm att dela med dig av dig själv, dina erfarenheter och åsikter ju intressantare bilder får vi. Tänk dig en blandning av arrangerade bilder och dokumentära bilder. Är DU intresserad att medverka så kontakta mig så diskuterar vi saken!