top of page

Jag vill fotografera just dig och på det mest naturliga sättet som finns. Jag är inte för retuchering av kroppar och utseenden och främjar det "ovanliga" naturliga i dagens AI-bubbla. Det är viktigt för min del att personen som medverkar  förstår mitt syfte och har i stort sett samma eller en liknande syn på skönhet och människovärde . Jag samarbetar hellre med en "vanlig" person än en van fotomodell. Jag söker endast till mina egna idéer även om jag såklart kan bli övertalad om du har en idé som väcker mitt intresse.  Syftet med samtliga fotosessioner jag gör är att visa mångfalden och det naturliga i såväl kroppsformer och ålder som kulturell bakgrund, sexuell läggning eller kön. Män som kvinnor och allt där emellan är välkomna att kontakta fotograf Mattias för en eventuell medverkan. 

ÅTERKOMMANDE SESSIONER